วิธีการพับดอกเข็ม (Origami Ixora)

สวัสดีครับ!!! ครั้งนี้โอริกามิซามูไรจะมาสอน “วิธีการพับดอกเข็ม (Origami Ixora)” กันนะครับ
16 มกราคม ของทุกๆปี เป็นวันสำคัญอะไรเอ่ย? ใช่แล้วครับ!!! วันสำคัญที่ว่าก็คือวันครูนั้นเอง ครูเป็นคนที่สอนให้เรามีความรู้ สอนให้เราเป็คนดี ทางเราได้เห็นความสำคัญจึงได้มีการพับดอกเข็มสำหรับไว้ครูมาสอนกันอีกด้วย

 

ดอกเข็ม (Ixora) หมายถึง สติปัญญาอันแหลมคมเหมือนดอกเข็ม และก็อาจเป็นได้ว่า เกสรดอกเข็มมีรสหวาน การใช้ดอกเข็มไหว้ครู วิชาความรู้จะให้ประโยชน์กับชีวิต ทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม
บทความที่แล้วเราได้แนะนำวิธีการพับปลาทอง (Origami Goldfish) กันไปแล้ว และครั้งนี้โอริกามิซามูไรของเราก็ได้มีวิธีการพับดอกเข็ม (Origami Lxora) มาสอนไว้สำหรับไว้ครูกันอีกด้วย อย่ารอช้าไปเตรียมอุปกรณ์ แล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับ

อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ครับ
. กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส 2 แผ่น
. กาว
. กรรไกร

ส่วนของใบ
ขั้นตอนที่ 1
พับครึ่งจากล่างขึ้นบน ดังรูป 01 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 01-1

รูปที่ 01

รูปที่ 01-1

 


ขั้นตอนที่ 2
พับมุมขวาขึ้นไปด้านบน คลี่กระดาษ ดังรูป 02 , 02-1 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 02-2

รูปที่ 02

รูปที่ 02-1

รูปที่ 02-2


ขั้นตอนที่ 3
พับมุบนลงมาประกบรอยพับ คลี่กระดาษ ดังรูป 03 , 03-1 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 03-2

รูปที่ 03

รูปที่ 03-1

รูปที่ 03-2


ขั้นตอนที่ 4
พับครึ่งจากล่างขึ้นบน ดังรูป 04 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 04-1

รูปที่ 04

รูปที่ 04-1


ขั้นตอนที่ 5
พับด้านล่างขวาขึ้นตามรอยพับ พับกลับลงมาครึ่งหนึ่ง ดังรูป 05 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 05-1

รูปที่ 05

รูปที่ 05-1


ขั้นตอนที่ 6
พับด้านขวาล่างขึ้นตามรอบพับ พับกลับลงมาครึ่งหนึ่ง กลับด้าน ดังรูป 06 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 06-1

รูปที่ 06

รูปที่ 06-1


ขั้นตอนที่ 7
พับด้านบนลงมาครึ่งหนึ่ง คลี่กระดาษออกเป็นสามเหลี่ยม ดังรูป 07 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 07-1

รูปที่ 07

รูปที่ 07-1


ขั้นตอนที่ 8
พับมุมบนลงมาให้เหลือพื้นที่ด้านล่างครึ่ง cm. เก็บมุม ดังรูป 08 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 08-1

รูปที่ 08

รูปที่ 08-1

 


ขั้นตอนที่ 9
พับด้านล่างขึ้นไปด้านบนเล็กน้อย กางกระดาษออก ดังรูป 09 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 09-1

รูปที่ 09

รูปที่ 09-1


ส่วนของดอกเข็มบาน
เตรียมกระดาษ ดังรูป 0

ดังรูป 0


ขั้นตอนที่ 1
พับครึ่งในแนวตั้งและแนวนอน พลิกกระดาษ พับแนวเฉียง ดังรูป 01 , 01-1 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 01-2

รูปที่ 01

รูปที่ 01-1

รูปที่ 01-2


ขั้นตอนที่ 2
กดกระดาษด้านซ้ายและขวาพร้อมพับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ดังรูป 02 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 02-1

รูปที่ 02

รูปที่ 02-1


ขั้นตอนที่ 3
พับกระดาษซ้ายและขวาเข้ามาประกบกันที่ตรงกลาง ทั้งสองด้าน ดังรูป 03 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 03-1

รูปที่ 03

รูปที่ 03-1

 


ขั้นตอนที่ 4
กางกระดาษและพับเข้าไปด้านในตามรอยพับ ทั้งสองด้าน ดังรูป 04 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 04-1

รูปที่ 04

รูปที่ 04-1


ขั้นตอนที่ 5
พับเฉียงด้านซ้ายและขวากดเข้าหากันที่ตรงกลาง พับไปด้านขวา ดังรูป 05 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 05-1

รูปที่ 05

รูปที่ 05-1


ขั้นตอนที่ 6
พับแผ่นบนไปด้านขวาและแผ่นล่างไปด้านซ้าย พับเหมือนข้อ 5. ดังรูป 06 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 06-1

รูปที่ 06

รูปที่ 06-1


ขั้นตอนที่ 7
จัดกระดาษให้ห่างระยะห่างเท่าๆกัน คลี่ใบออก ดังรูป 07 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 07-1

รูปที่ 07

รูปที่ 07-1


ส่วนของดอกเข็มตูม
ขั้นตอนที่ 1
ทำรอยพับครึ่งหนึ่งทั้งแนวตั้งและแนวนอน ดังรูป 01 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 01-1

รูปที่ 01

รูปที่ 01-1

 


ขั้นตอนที่ 2
พับดายซ้ายและขวาเข้ามาประกบกันที่ตรงกลาง ดังรูป 02 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 02-1

รูปที่ 02

รูปที่ 02-1


ขั้นตอนที่ 3
พับด้านบนด้านล่างเขามาประกบกันที่ตรงกลาง ดังรูป 03 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 03-1

รูปที่ 03

รูปที่ 03-1


ขั้นตอนที่ 4
กางกระดาษไปด้านซ้ายและขวาพร้อมพับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ดังรูป 04 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 04-1

รูปที่ 04

รูปที่ 04-1


ขั้นตอนที่ 5
พลิกกระดาษ พับตามรอยพับด้านล่าง ดังรูป 05 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 05-1

รูปที่ 05

รูปที่ 05-1


ขั้นตอนที่ 6
พับมุมล่างด้านขวาขึ้นไปด้านบน ทำทุกมุม ดังรูป 06 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 06-1

รูปที่ 06

รูปที่ 06-1

 


ขั้นตอนที่ 7
พับมุมด้านขวาและพับด้านล่างเล็กน้อย ทำทุกมุม ดังรูป 07 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 07-1

รูปที่ 07

รูปที่ 07-1


ขั้นตอนที่ 8
คลี่กระดาษออก ม้วนทั้งสี่ด้านให้เป็นกรวย ดังรูป 08 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 08-1

รูปที่ 08

รูปที่ 08-1


ขั้นตอนที่ 9
พลิกกระดาษ จับมุมแผ่นหลังสอดเข้าไปช่องในของแผ่นหน้า ดังรูป 09 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 09-1

รูปที่ 09

รูปที่ 09-1


ขั้นตอนที่ 10
พับเก็บมุมทั้งสี่มุม ดังรูป 10 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 10-1

รูปที่ 10

รูปที่ 10-1


ขั้นตอนที่ 11
พับกระดาษตามรอยพับด้านข้างและเก็บมุม ดังรูป 11 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 11-1

รูปที่ 11

รูปที่ 11-1

 


ประกอบ
นำชึ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน ดังรูป 01 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 01-1

รูปที่ 01

รูปที่ 01-1


เห็นไหมครับน้องๆ ว่า “มันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับ!” สำหรับวิธีการพับดอกเข็ม (Origami Ixora) ของเรา แค่นี้น้องๆ ก็จะมีดอกเข็มไว้สำหรับไปไหว้คุณครูกันแล้วนะครับบ.. ถ้าน้องๆ สงสัยขั้นตอนการพับดอกเข็มสามารถดูวิธีสอนแบบเต็มๆ แบบจุใจกันได้ที่ Youtube Channel ได้ที่ => https://www.youtube.com/watch?v=a1AhT4MJ7tg

หรือดูวิธีการพับดอกเข็ม (Origami Ixora) ได้ที่วิดีโอด้านล่างนี้เลยนะครับ

ถ้าอยากรู้ว่าครั้งหน้าโอริกามิ ซามูไร (Origami Samurai) จะพาไปสอนพับอะไรหรือประดิษฐ์ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ ครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ

Share