วิธีการพับซองใส่ของเล็กๆ (Origami Accessory Case)

สวัสดีครับ! วันนี้ Origami Samurai จะขอนำเสนอ “วิธีการพับซองใส่ของเล็กๆ (Origami Accessory Case)” ที่สามารถนำไปเก็บของชิ้นเล็กๆ ได้นะครับ เช่น เหรียญ 50 สตางค์จนถึงเหรียญ 10 บาท หรือจะนำไปเก็บแสตมป์ 7-11 ก็ได้เช่นกันครับ

readmore