วิธีการพับเรือ (Origami Boat)

สวัสดีครับ ! วันนี้ Origami Samurai จะมาสอน “วิธีการพับเรือ (Origami Boat)” กันนะครับ เนื่องจากตอนนี้สภาพอากาศแปรปรวนบ่อย ก่อให้เกิดน้ำท่วมในหลายๆ จังหวัด เพราะฉะนั้นการพับกระดาษอาจช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับ

readmore