วิธีการพับลูกข่าง (Origami A Top)

สวัสดีครับ! ครั้งที่แล้วเราได้แนะนำ วิธีการพับกล่องจับฉลาก (Origami Lottery) กันแล้ว วันนี้เราจะนำเสนอ “วิธีการพับลูกข่าง (Origami A Top)” กันนะครับ ขั้นตอนการพับมีอยู่ 9 ขั้นตอน จะยากหรือง่าย ดูตามขั้นตอนเลยนะครับ

readmore